Ανακοινώσεις - Νέα

Εξώφυλλο τεύχους διπλωματικών εργασιών

 
Φωτογραφία Γραμματεία Μεταπτυχιακού Μεταφορών
Εξώφυλλο τεύχους διπλωματικών εργασιών
 

Προκειμένου να υπάρξει ομοιογένεια του τμήματος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος για το ακαδημαϊκό έτος 2016 - 2017, επισυναπτεται ένα προτεινόμενο υπόδειγμα εξωφύλλου που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε.