2008-2009

Μάθημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (e-learning) για την υποστήριξη του μεταπτυχιακού προγράμματος ΑΠΘ.


Μάθημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (e-learning) για την υποστήριξη του μεταπτυχιακού προγράμματος ΑΠΘ.

Μάθημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (e-learning) για την υποστήριξη του μεταπτυχιακού προγράμματος ΑΠΘ.


Μάθημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (e-learning) για την υποστήριξη του μεταπτυχιακού προγράμματος ΑΠΘ.


Μάθημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (e-learning) για την υποστήριξη του μεταπτυχιακού προγράμματος ΑΠΘ.


Μάθημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (e-learning) για την υποστήριξη του μεταπτυχιακού προγράμματος ΑΠΘ.

Εμβάθυνση στις αρχές και μεθόδους μοντελοποίησης της ζήτησης για μεταφορές, εισαγωγή και παρουσίαση των νέων μεθοδολογικών τάσεων .


Μάθημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (e-learning) για την υποστήριξη του μεταπτυχιακού προγράμματος ΑΠΘ.